Kommentar til nordområdemeldingen


For Samovarteateret er det er gledelig å se at den nye nordområdemeldingen har opprettholdt fokus på bolyst, verdiskapning og bærekraftige samfunn i nord.Foto: Jonas Sjøkvist KarlsbakkVidere er det en stor inspirasjon at de unge påpeker viktigheten av å forstå egen historie og at dette er med på å bygge identitet og tilhørighet.


Nordområdene har blitt beskrevet fra sør. Det er viktig at historier fra nord blir fortalt av aktører som bor i nord og har sitt virke og ståsted i nord.


Gjennom kunsten skapes det forståelse for samtida og framtiden fra ulike ståsted. I samfunn hvor det satses på kunst og kultur vil man også ha alle forutsetninger for å skape bolyst, identitet og dannelse.


Det grenseoverskridende kunst og kultursamarbeidet har en viktig rolle som samfunnskritisk stemme i et folk- til folk samarbeid.


For å få bærekraftige samfunn er dette like viktig som skole, arbeidsplasser og annen næringsutvikling.


Det er godt å se at ungdommen har kommet til ordet og at det er kastet inn ny energi som ser viktigheten av å få fortalt historier fra nord.

Kontakt oss

E-post:  samovar@samovar.no

Tlf.:  78 99 24 68

Postadresse:  

Samovarteateret AS • Postboks 177 • 9915 Kirkenes

Besøksadresse:  

Presteveien 34 • 9900 Kirkenes

  • Facebook
  • Vkontakte - Grå Circle
  • Instagram
  • Vimeo - Grå Circle
  • YouTube