Troms og Finnmark fylkeskulturpris

Tusen, tusen takk for gode ord og tildeling av den første fylkeskulturprisen fra Troms og Finnmark.Foto: Bernt Nilsen


"Årets kulturprismottaker har vært en markant kulturstemme i regionen i 30 år. Dugnad, iver, profesjonalitet, ansvar og egenskapen om aldri å gi seg, er et kjennetegn ved årets kulturprismottaker."


"Det er viktig for kandidaten at vi i nord, selv skal få fortelle våre historier fra våre egne områder, som springer ut fra en sterk grenseidentitet og tilhørighet blant samer, nordmenn, kven, finlendere og russere."


Vi er vanvittig glad, stolt og rørt! Tusen takk.Her kan du lese hele talen: https://www.tffk.no/.../ibc1105fc.../tale-kulturpris.pdf


Kontakt oss

E-post:  samovar@samovar.no

Tlf.:  78 99 24 68

Postadresse:  

Samovarteateret AS • Postboks 177 • 9915 Kirkenes

Besøksadresse:  

Presteveien 34 • 9900 Kirkenes

  • Facebook
  • Vkontakte - Grå Circle
  • Instagram
  • Vimeo - Grå Circle
  • YouTube