1990 - 2021 

Søk

News

En samovar er en tekoker

og ordet samovar betyr sjølkoker

Den er varm, vakker å se på,

noe man kan fylle opp i,

tappe ut av,

og den er alltid på kokepunktet

Slik mener vi at teater også bør være...

derfor Samovarteateret