top of page

“Meeting point

– Barents performing artists”

 

- et treårig nettverksprosjekt

  ledet av Samovarteateret,

  finansiert av Kulturdepartementet

Gjennom dette prosjektet vil vi åpne opp og videreutvikle vårt norsk-russiske nettverk, samt skape nye nettverk mellom allerede etablerte og unge, nyutdannede scenekunstnere i Barentsregionen.

 

Prosjektet skal skape møteplasser med fokus på kunnskapsoverføring, nettverksbygging og utveksling av fagkompetanse.

 

Prosjektet vil ha et særlig fokus på at unge profesjonelle scenekunstnere møter det mer etablerte scenekunstmiljøet i Barentsregionen.

I koronaens tid med stengte grenser har nettverket blitt digitalisert, med Teams som møteplass og kunstneriske oppgaver som løses via film og andre medier.

Deltakere:

 

- Det Karelske Nasjonalteateret og Det Karelske dukketeateret Petrozavodsk, Russland

- Komafest – Vardø, Norge

- Enkeltkunstnere og kuratorer via Arctic Art Institute - Arkhangelsk, Russland

- Lost and found productions – Andøya, Norge

- Samovarteateret – Kirkenes, Norge

bottom of page