top of page

Budsjettavtale Samovarteateret

Budsjettavtalen mellom SV og regjeringen er svært gledelig for Samovarteateret. I avtalen foreslåes det en økning til Samovarteateret på 1,5 millioner.


Vi takker alle som har bidratt til å snakke Samovarteaterets sak over flere år. En spesiell takk til Amy Brox Webber og Sør-Varanger SV som har spilt Samovarteateret inn i forhandlingen og Torgeir Knag Fylkesnes som dro avtalen i havn.


Dette gir oss mulighet til å lage flere forestillinger fra nord, spille flere steder i nord og videreutvikle scenekunst for barn og unge.


bottom of page