top of page

Norge lytter

Fredag 2.juni vil Bente S. Andersen fra Samovarteateret være en av mange som bidrar med en lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Rapporten skal leses i sin helhet fra Nationaltheatrets scene.bottom of page