top of page

ZøvnZaun

I oktober har Samovarteateret hatt besøk av teatergruppa Barlaug/Lorenzen og forestillingen ZøvnZaun. Samovarteateret er med å co produserer forestillingen som har hatt 2 uker prøver på teateret i oktober. Forestillingen skal nå videre til Danmark før den kommer tilbake til Kirkenes og Barents Spektakel i slutten av februar 2023.

ZøvnZaun er en interaktiv teaterforestilling om søvnmangel. Forestillingen utforsker søvnmangel som reaksjon på det moderne samfunnet, hvor vi skal være tilgjengelige og produktive 24/7. Samtidig utforsker forestillingen det å ha kontroll og å gi fra seg kontroll i et ukontrollerbart kontroll-samfunn. Med hjelp av audiovisuelle og vibrerende elementer stiller forestillingen spørsmål rundt samfunnets kapitalisering av helse.

bottom of page