Samovarongan

Samovarteateret har siden 1991 drevet teaterundervisning i samarbeid med

Sør-Varanger Kulturskole; «Samovarongan».

Teaterundervisningen har 60 elever mellom 6 og 19 år, fordelt på fire grupper.

 

Samovarongan deltar ofte på ulike teaterprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Samovarteateret

Undervisningen bygger på vår egen Samovarpedagogikk;

 

En blanding av egne teknikker og metoder utarbeidet gjennom mange års erfaring som skuespillere og pedagoger, i kombinasjon med klassisk skuespillerteknikk.

Årlig setter vi opp én eller flere produksjoner.

Vi jobber ofte med klassikere og omarbeider dem til vår egen versjon.

Foto: Samovarteateret

Tidligere teaterelever har også mulighet til å gå videre i vår aspirantordning; et praksisår hvor man deltar i den daglige driften av teateret og undervisningen.

Gjennom aspirantordningen har vi hatt et stort antall tidligere teaterskoleelever engasjert.

 

Etter aspirantperioden har mange valgt å ta videre utdanning innenfor teaterfaget, og vi ser med glede at flere kommer tilbake til Samovarteateret etter endt utdanning.

Foto: Samovarteateret

Foto: Samovarteateret

Kontakt oss

E-post:  samovar@samovar.no

Tlf.:  78 99 24 68

Postadresse:  

Samovarteateret AS • Postboks 177 • 9915 Kirkenes

Besøksadresse:  

Presteveien 34 • 9900 Kirkenes

  • Facebook
  • Vkontakte - Grå Circle
  • Instagram
  • Vimeo - Grå Circle