SANNHET

Produsert av Samovarteateret (2017)
Hva er ditt sanneste øyeblikk? Hvem eier sannheten? Hva er sannhet?

«Det finnes ingen klare grenser mellom det virkelige og det uvirkelige. Heller ikke mellom sant og usant, noe er ikke nødvendigvis bare sant eller ikke sant, det kan være både sant - og usant. Jeg tror at disse påstandene fortsatt gir mening i dag og at de kan brukes i søken etter virkeligheten sett gjennom kunsten.» 

HAROLD PINTER